EVA STALTMANE

Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Zaubes savvaļas festivāla vadītāja

+371 29391673
eva.staltmane@amatasnovads.lv

IEVA DREIBANTE

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla koordinatore
“Zaļā tirdziņa” organizatore

+371 26850417
ieva.dreibante@gmail.com

AMATAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Tūrisma informācija par Amatas novadu un apkārtni un festivālu kopumā

+371 28681083
turisms@amatasnovads.lv
www.amata.lv

Atvērt ar:
Iegādāties biļetes