DABAS GARŠAS sarunas

Ēriks Dreibants ir DABAS GARŠA kustības un pasākumu ideju autors, ir šefpavārs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, vairāku pavārmākslas grāmatu autors, Latvijas „Pavāru kluba” dibinātājs, viens no manifesta  „Mūsdienu Latvijas virtuve” līdzautoriem.  2011. gada septembrī kopā ar domubiedriem atvēris  restorānu „3 pavāru restorāns Tam labam būs augt”, bet 2015. gadā izveidoja savvaļas ēdienu ( wild food ) restorānu „Restorāns 3”, kurā pēc iespējas vairāk izvēlas savvaļā augušas dabas, upju un ezeru veltes un visi produkti tiek izraudzīti sekojot idejai par zaļāku planētu, pārdomāti izvēloties sadarbības partnerus, kas jūras un dabas velšu audzēšanā saudzē dabu. Kopā ar šefpavāru Mārtiņu Sirmo, Ēriks Dreibants ir izveidojis savu garšvielu līniju „Sirmais&Dreibants”.  2015. gada septembrī Ruckas muižā notika pirmais „DABAS GARŠA” sarunu pasākums, kam šī gada aprīlī „Restorānā 3” seko otrais  sarunu pasākums  „Pavasara  DABAS GARŠA” .

Turpinot aizsākto, kā trešais sarunu pasākums “Vasaras DABAS GARŠAS sarunas” notiks Zaubē, ZAUBES SAVVAĻAS KULINĀRĀ FESTIVĀLA ietvaros. Sarunās kā runātāji tiek aicināti dažādu jomu zinātāji, kurus visus vieno tēma – DABAS GARŠA visdažādākajās izpausmēs – kulinārijā, ģeogrāfijā, mākslā, zinātnē. Un klausītāji var būt visi, kam tuva Dabas Garša. „Vasaras Dabas Garšas sarunās” Zaubē runāties  aicināti „Vienkoču parka” izveidotājs Rihards Vidzickis, „Valtera restorāna” šefpavārs Valters Zirdziņš, „Raunas cepļa” saimnieks Edmunds Cinis,  “Latvijas Dabas fonda” pārstāvis Viesturs Lārmanis, biškopis Jānis Sietiņsons, „Kalna Gavieši” saimnieks Ziedonis Vilciņš un „Lauku tēja”saimniece Brigita Lūkina. Dabas Garšu sarunu vedējs būs Māris Olte.

VAIRĀK PAR “VASARAS DABAS GARŠAS SARUNU” ZAUBĒ STĀSTNIEKIEM ŠEIT!