Kontakti

EVA STALTMANE
Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Zaubes savvaļas festivāla vadītāja
tel.:+371 29391673
e-pasts: eva.staltmane@amatasnovads.lv

IEVA DREIBANTE
Zaubes savvaļas kulinārā festivāla koordinatore
“Zaļā tirdziņa” organizatore
tel.:+371 26850417,
e-pasts:ieva.dreibante@gmail.com

AMATAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Tūrisma informācija par Amatas novadu un apkārtni un festivālu kopumā
tel.: +371 28681083,
e-pats: turisms@amatasnovads.lv
www.amata.lv