EVA KOLJERA

Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja

Zaubes savvaļas festivāla vadītāja

+371 29391673
eva.koljera@cesunovads.lv

 TŪRISMA INFORMĀCIJA

Tūrisma informācija par Cēsu novadu, apkārtni un festivālu kopumā

+371 25669935
turisms@amata.lv
www.amata.lv

IEVA DREIBANTE

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla koordinatore
“Zaļā tirdziņa” organizatore

+371 26850417
ieva.dreibante@gmail.com

INDRA PASEKA

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla koordinatore

+371 28339843
zaubewildfoodfest@gmail.com

Kontaktforma

Atvērt ar:
Biļetes uz meistarklasēm