EVA KOLJERA

Amatas novada pašvaldības
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja

Zaubes savvaļas festivāla vadītāja

+371 29391673
eva.koljera@amatasnovads.lv

INDRA PASEKA

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla koordinatorea

+371 28339843
zaubewildfoodfest@gmail.com

IEVA DREIBANTE

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla koordinatore
“Zaļā tirdziņa” organizatore

+371 26850417
ieva.dreibante@gmail.com

AMATAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJA

Tūrisma informācija par Amatas novadu, apkārtni un festivālu kopumā

+371 25669935
turisms@amatasnovads.lv
www.amata.lv

Kontaktforma

Atvērt ar:
BIĻETES